TIXIK.cz » Města » Albrechtice nad Vltavou

Ubytování Albrechtice nad Vltavou

  
Datum příjezduDatum odjezdu

Srovnání cen ubytování - porovnání cen hotelů

Otevřít v novém okně:

Albrechtice nad Vltavou: Hlídač pokojů
Albrechtice nad Vltavou Mapa Mapa hotelů Albrechtice nad Vltavou

Albrechtice nad VltavouAlbrechtice nad Vltavou

Související témata

Albrechtice nad Vltavou - satelitní mapa, Albrechtice nad Vltavou - počasí, Albrechtice nad Vltavou: Fotografie

Doporučené hotely Albrechtice nad Vltavou


Zobrazit všechny »


Albrechtice nad Vltavou: Turistický průvodce - tipy na výlety, turistika, nejlepší restaurace


Albrechtice nad Vltavou Mapa Plánovač výletů na míru
Penziony, Nejlevnější ubytování, Luxusní hotely, Kempy, Mapa hotelů, Satelitní Google mapa, Turistická mapa, Cyklotrasy, Plánovač výletů, Albrechtice nad Vltavou a doprava


Turistické informace a hodnocení destinace

Kategorie: Města, Aktuální čas: 10:15:53, Nadmořská výška: 420m

Obec Albrechtice nad Vltavou se nachází v Táborské pahorkatině ležící asi 9 km severozápadně od Týna nad Vltavou v okrese Písek, v jižní části Čech. Obec je turisticky známá hlavně kvůli svému souboru ojedinělých církevních památek. Patří k nim románský kostel sv. Petra a Pavla ze třetí čtvrtiny 12. století, jedna z nejvýznamějších románských staveb v Jižních Čechách. Kostel byl sice později barokizován, ale s románského období zůstala půlkruhová apsida, sdružená okna v prvním patře věže, dvousloupová tribuna sklenutá křížovou klenbou, ale hlavně fresky na klenbě presbytáře, zobrazující Poslední soud. Tyto malby pocházejí z 12. století a jsou nejstaršími projevy umění tohoto druhu v jižních Čechách. Největším turistickým lákadlem obce Albrechtice nad Vltavou však není samotný kostel, nýbrž unikátní hřbitov který jej obklopuje. Na zdech hřbitova i kostela je nalepeno 108 kapliček s půvabnou malířskou výzdobou. Autorem maleb tohoto unikátního souboru kapliček je malíř F. Mikule z Jinína. Autorem veršovaných nápisů je místní farář V. Cíza, který tu působil v letech 1819-1854 a stál u zrodu tohoto ojedinělého hřbitova. Půvabný celek církevních zajímavostí dotváří i barokní fara. V současnosti žije v obci Albrechtice nad Vltavou cca 1000 obyvatel.

Informace a fakta

GPS: 49.2551, 14.307
Nadmořská výška: 420 m
Plusy:
Proti:
Vhodné pro:
Zajímavosti:
Doprava a dopravní možnosti:
Počet obyvatel:
Prostředí města:
Business travel (průmysl):
Aktivity:
Datum poslední aktualizace: 2012-10-15 02:54:20

Albrechtice nad Vltavou: Recenze

Zobrazit recenze:
 2009-11-17 11:15:25
Ta ves v samých lesích kdy vznikla
není člověku známo,
v sedmnáctém věku,že městečkem byla
v písemnosrech je dáno.

V pravěku Cáhlovská stezka
ku Praze tudy vésti měla,
člověk zde počal měnit lesy
pro sebe v úrodná místa.

Rozseté mohyly kol zdejší obce
svědčí tomu,že člověk tady žil
již dávno před počátkem
našeho letopočtu.

Romanský kostelík z dvanáctého věku
z mírného návrší zde hledí,
v těch dobách místnímu lidu
poskytnul i obranné bezpečí.

Ta ves,věky měnila svoji tvář
až do dnešní podoby,
její lepost dominují kol ní
mohutné lesní hvozdy.

( Z Písmáckých veršů místního rodáka Stanislava Zemana jež jsou psány po studií mnohých historických pramenů a dokladů.)
 2009-11-17 11:25:35
V klínu lesních hvozdů
nedaleko řeky Vltavy
vyhlíží věky
kostelní věž do dálavy.

Albrechtický kostel spolu s věží
dílo stavební huti milevské,
obsazovali svými knězi
již páni hradu Újezdce.

Své tajemno má i zdejší
pod kostelem krypta,
možná tu odpočívá rytíře z Údraže
či pána z Neznašova lidská kostra.

Zdejší farář Vít Cíza
umínil sobě, že farníci i on
budou věčně spát
za hradbou kapliček v hrobě.

Dnes na místní lepost
pohledět je milo,
člověk obdivuje předků
dávno umělecké dílo.
------
( Z Písmáckých veršů místního rodáka Stanislava Zemana, jež bylo psáno na základě bádání archivních materiálů.)
 2009-11-17 11:31:31
Ta naše vesnice
v lesích schoulená,
po staletí mnoha pány
byla soužená.

Skončila robota
nastaly nové časy,
ta naše vesnice
od jařma oddechla si.

Církev s vrchností
dostaly výkupné,
ta naše vesnice
začala žít svobodně.

-------------------

( Z Písmáckých veršů místního rodáka Stanislava Zemana,což psáno na základě bádání archivních matertiálů.)
 2009-11-17 11:40:34
Získané historické znalosti o své rodné obci Albrechticích nad Vltavou snažil jsem se pro budoucí generace vložit do básniček v souboru Písmáckých veršů, by nebylo zapomenuto na její historii.
V současné době v letním období "ožívá " chalupáři, ale v zimně je smutnější.Místní lid snaží se zde rozvíjet nejenom sport, ale i kulturu.Přeji mu mnoho zdaru.
 2009-11-17 11:51:45
V poválečné době

Hektar lnu včleněno
do osevu naší rodiny,
pole k jeho růstu v Koutech
vzdáleno od vsi půl hodiny.

Spolu se lnem v porostu
vyrostl i nevítaný bodlák,
jeho nelibým vpichům
neušel žádný trhač.

Trhání lnu na poli
dalo člověku zabrat,
ještě po návratu domů
cítit byl v dlaních bodlák.

Když poté trhací stroj
nahradil lidské ruce,
bylo to výhrou
tehdejší generace.
---------

( V současné době ještě žijicí místní rodáci mají tuto zemědělskou činnost v poválečné době v paměti a dají mým veršům za pravdu. Standa Zeman.)
 2009-11-17 17:39:21
U nás na vesnici
bývávalo veselo,
skončily žně
a už se tančilo.

Sláma byla pod střechou
a obilí v sýpkách,
sedlák spolu s domkařem
usedli při dožínkách.

V hospodě ku tanci
muzika hrála,
celá vesnice
radostí se smála.

Ze stolů nesla se
libá vůně jídla,
z hospodské pípy
tekl proud piva.

Odstupem času
změnilo se dění,
veselost dožínek
už na vesnici není.

-------

( Zánikem místního JZD zanikly ještě udržujicí oslavy dožínek.Zavzpomínal místní rodák Stanislav Zeman.)
 2009-11-17 17:55:05
Pod Vysokým Kamýkem
v klíně píseckých lesních hvozdů
kolébka má,je. A do taktu času
vlnky Vltavy jí pějí,tak jako tehdy,
když nenasytných vlků boty v krvi
našich vlastenců se bořily.

Kolébko má,vzpomínáš?
Byl máj...Květen v roce svobody...
Před albrechtickým kostelíkem oči zřely
dlouho nenáviděné vlkodlačí postavy
a zkázonosné hlavně na tvé temeno mířily.

Dětské rty šeptaly: "Táto,nezastřelí nás...?
A ty ,kolébko má,rodná,ačkoliv před zkázou
ses chvěla -
zůstalas navzdory nepokořená!

A potom, kolébko má,zřeli jsme spolu mnoho
koní,v jejich sedlech vojáci s rudou hvězdou
na čepici. Byli to oni...
Svobodu nám z veliké Rusi donesli.
------
(Místní rodák Stanislav Zeman.)
 2009-11-17 18:04:36
Ta víska nedaleko Albrechtic
z výšiny do vod Vltavy hledí,
není tomu dávno co ještě tady
po řece ku Praze vory pluly.

Mnozí plavci z vorů
své domovy zde měli,
častý zpěv vorařských plavců
zazníval z Růžičků hospody.

Když na Vltavě vyrostly přehrady
a vodní jezy přišly vniveč,
zdejším plavcům z vorů nadešel
jejich plavbě konec.
------
( Zavzpomínal Stanislav Zeman.)
 2009-11-17 18:30:50
Jako albrechtický rodák,prostudoval jsem řadu historických materiálů a knih, abych poznal historii své rodné obce, a získané znalosti vložil do svého souboru Písmáckých veršů.
Albrechtice nad Vltavou,původně Aubrechtec,lze jejich původní název vesnice vyložit jako Albrechtovo dvůr. Historie Albrechtic má bohatou historii, zvláště když městečkem tato ves byla.
Při bádání v archivních materiálech poznal jsem i historii ostatních částí - Údraže,Jehnědna, Chřešťovic,Hladné a Újezda, které patří do obvodu OU Albrechtic.St.Zeman
 2009-11-21 17:29:13
Když vory pluly kol Hladné
ženy vorařů stály u Vltavy smutné,
aby až v chladných vodách uzří
plovoucí šífy vorů,mohli popřát
šťastnou plavbu svým mužům.

Nejedné ženě na břehu řeky
po tváři slzy skanuly, vědouc
že vorařům při plavbě
Vltava mnohá úskalí nabízí.

Po návratu z plavby domů
pobyt voraře netrval dlouze,
zítra zas odcházel poté
na vorů svažiště.
---------
 2011-01-18 19:03:48
V součastnosti, kde se rozkládá areál místního parčíku v Albrechticích nad Vltavou stála obecní pastouška, V přední její obytné části žila ve dvou místnostech vdova Schmitmajerová se sedmi dětmi a v zadní tmavé komůrce bydlel Emil Pokorný, jež byl zbaven osobní svéprávnosti. Jeho oděvem byly odložené uniformy místního policajta pana Brauna, na boku s upnutou šavlí.
Jako malí děti jsme od Emila Pokorného dostávaly pokuty za porušení pravidel silničního provozu. Při odmluvě ihned nám zvyšoval taxi až do mnoha tisíců, k našemu úsměvu.
Naproti obecní pastoušce za silnicí byl také starý domek, kde žila pani Brůhová, manželí Kaifrovi ( manžel byl kolářem ) A Marie Štěpánová, které lidé říkali " Buřt ",
protože byla malá a tlustá.Ve vsi plnila činnost pohodnýho a Emil byl jejím pomocníkem.Vozil uhynulé zvířata od zemědělců nammísto jejich uložení.
Dosti práce měla Marie Štěpánová po skončení druhé světové války, kdy do vesnice přijeli sovětští vojáci na koních a po osvobození zde strávili ještě několik dnů, a mnohé koně zde ukončili svůj život, i pohodná měla tak dosti práce.
Nakonec bylo rozhodnuto, že Emil Pokorný bude umístěn do domova důchodců v Dobeve, ale jeho přemístění vyžadovalo, nejdříve jej uspat injekcí a poté jej teprve bylo možno odvést. Po neradostném životě Emil Pokorný zemřel ve svých sedmdesátých letech.
Zeman Stanislav senior

Města a obce v okolí

Týn nad Vltavou (9km)Protivín (9km)Bechyně (13km)Písek (13km)Vodňany (15km)Purkarec (18km)Bavorov (22km)Sedlec (20km)Varvažov (24km)

Webmap: 1 2 3